Archiwum bloga

Położenie Prus

Położenie Prus
rys. J. Bobra

sobota, 2 lutego 2013

Kasa Stefczyka w Prusach

Zdjęcie obok przedstawia budynek Kasy Stefczyka w Prusach. Na portalu powiatu brzeskiego "Panorama" (skąd pochodzi zdjęcie Kasy Stefczyka) Eugeniusz Szewczuk opublikował interesujący artykuł dot. życia m.in. w Prusach: www.brzeg24.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5269:moje-kresy-walerian-raszczyszyn&catid=1:z-ostatnich-dni

wtorek, 10 stycznia 2012

Kościół w Prusach

Informacje na temat kościoła w Prusach można znaleźć pod adresem: http://www.rkc-skowyra.com/publ/jampil_dawniej_prusy_kosciol_parafialny_pw_sw_bartlomieja/3-1-0-306
W dawnym kościele pw. św. Bartłomieja mieści się obecnie cerkiew greckokatolicka.

środa, 16 listopada 2011

Prusy wieś wyjątkowa

Zarówno we wspomnieniach mieszkańców, jak i przedwojennej publicystyce wieś Prusy jawi się jako wyjątkowa. Szczególna dlatego, że jej mieszkańcy byli niezwykle solidarni, przez co porównywano Prusy do Liskowa, którego „twórcą” był ks. prałat Wacław Bliziński, Handzlówki, w której działaczami społecznymi byli Franciszek Magryś oraz proboszcz ks. Krakowski, czy też Albigowej, w której działał ks. Tyczyński.
W Prusach jednak w odróżnieniu od Liskowa, czy Albigowej nie było jednego - jak byśmy dziś powiedzieli - „lidera”. Charakterystyczne dla Prus było współdziałanie wielu rolników, którzy tworzyli poszczególne, pruskie instytucje gospodarcze i kulturalne. Jak to określono w przedwojennej publikacji: „tu (w Prusach) wszyscy idą w karnym szeregu, niosąc chętnie pracę i ofiarę dla swoich organizacyj, dla dobra wsi”. Wśród wybitnych, pruskich działaczy społecznych wymienia się m.in.: Tomasza Bobrę, Józefa Kowalkowskiego, Jana Lewickiego, Józefa Owsiaka, Jana Praisa i Marcina Serwadczaka.
We wsi Prusy oprócz Towarzystwa Kółek Rolniczych działały: Towarzystwo Szkoły Ludowej, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Związku Chórów i Teatrów Włościańskich, Orkiestra Dęta, Koło Gospodyń Wiejskich, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Koło Młodzieży Ludowej, Kasa Stefczyka i Spółdzielnia Mleczarska, która wybudowała Młyn Motorowy.
Ponadto planowano uruchomić łaźnię spółdzielczą, piekarnię spółdzielczą i warsztaty krawieckie. Planów tych nie zdołano zrealizować z powodu wybuchu II wojny światowej.

sobota, 12 listopada 2011

Organisation Todt w Prusach?

Jedną z bardziej tajemniczych spraw w historii wsi jest stacjonowanie w Prusach Organizacji Todta (niem. Organisation Todt) która od rozpoczęcia II wojny światowej była zmilitaryzowaną służbą budowlaną - zbudowała m.in. Wilczy Szaniec pod Kętrzynem (niem. Rastenburg). Według niepotwierdzonych informacji O.T. miała zbudować w okolicach Prus ogromny obóz koncentracyjny.

Towarzystwo Miłośników Prus Lwowskich

1 lutego 2011 r. zostało powołane do życia Towarzystwo Miłośników Prus Lwowskich. Zgodnie ze statutem celem tego stowarzyszenia jest m.in.:
- działanie na rzecz popularyzowania wiedzy o miejscu urodzenia naszych
przodków (Prusy k.Lwowa - obecnie Jampil na Ukrainie).
- propagowanie historii i sylwetek ludzi zamieszkałych w Prusach.

Założycielom gratulujemy i życzymy rozwoju - mamy wspólne cele!

Strona Towarzystwa to: http://www.prusy-lwowskie.pl/

czwartek, 10 listopada 2011

Założenie wsi Prusy

Według Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego i W. Walewskiego T. 9, Warszawa, nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880-1914, s. 86:
wieś Prusy "o ile się zdaje, została założona za czasów Władysława Jagiełły na gruntach królewskich wsi Kamienopola i osiedlona jeńcami zabranymi w wojnach z krzyżactwem. Dotąd jeszcze w Prusach mieszka 9, w Kamienopolu i Srokach po jednym a w Pdborcach 4 gospodarzy nazwiskiem "Prajs", a nadto w tych siołach i pobliskich Pikułowicach i Żydatyczach spotykamy nazwiska: Abel, Tryz, Hammel, Prygel, Radler".

Na powyższe okoliczności założenia wsi wskazują także źródła ukraińskie, tj. strona Rady Najwyższej Ukrainy, podając za rok założenia wsi rok bitwy pod Grunwaldem, tj. 1410 r. i osiedlenie jeńców krzyżackich, zob. ukraińską Wikipedię - hasło "Jampil".

środa, 12 października 2011

Prusy (Jampil) obecnie

Jampil to wieś w rejonie pustomyckim obwodu lwowskiego. Według danych zamieszczonych na stronie Rady Najwyższej Ukrainy Jampil liczy obecnie 1.923 mieszkańców.
We wsi jest cerkiew, czyli dawniejszy kościół rzymskokatolicki, której zdjęcie można obejrzeć tu: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%AF%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C.jpg
Oprócz cerkwi jest szkoła oraz pomnik Tarasa Szewczenki.Poniżej zamieszczamy mapę z aktualnym położeniem wsi Jampil.


Wyświetl większą mapę